Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2011

Obnova lesa ve vyšších horských polohách postihovaných extrémními mrazovými stresy

Balcar, V., Špulák, O., Kacálek, D., Kuneš, I.
  

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2011

Měření vlastností sněhové pokrývky v lese a mimo les

Křístek, Š., Urbaňcová, N., Holuša, J., Tomeček, P.

 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2011

Pěstební péče v mladých porostech smrku vyšších horských poloh

Jurásek, A., Leugner, J., Martincová, J.

 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2011

Mikropropagace jeřábu oskeruše (Sorbus domestica)

Malá, J., Cvrčková, H., Máchová, P., Dostál, J.

 Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2011

Generativní množení topolů

Čížková, L.
 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2011

Pěstební postupy k biologické melioraci narušených lesních půd

 Slodičák, M., Novák, J., Kacálek, D.

 Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2011

Možnosti pěstebního využití vegetativně udržovaných variant rezistentního krušnohorského smrku

Frýdl, J., Novotný, P., Ivanek, O., Buriánek, V., Čáp, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2011

Metody analýz forem hliníku v lesních půdách, půdním roztoku a kořenech dřevin

Šrámek, V., Borůvka, L., Drábek, O., Fadrhonsová, V., Novotný, R., Tejnecký, V., Vortelová, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2011

Vnášení listnaté příměsi a jedle do jehličnatých porostů Jizerských hor

Kuneš, I., Baláš, M., Millerová, K., Balcar, V.