Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2013

Metody stanovení nadzemní biomasy buku (Fagus sylvatica)

Vejpustková, M., Čihák, T., Zahradník, D., Šrámek, V.

 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2013

Mikropropagace hrušně polničky (Pyrus pyraster)

Malá, J., Cvrčková, H., Máchová, P., Dostál, J.
 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2013

Metodické principy využití isoenzymových analýz při ověřování geneticky podmíněné proměnlivosti dílčích populací lesních dřevin

Ivanek, O., Dostál, J., Frýdl, J., Novotný, P., Čáp, J., Buriánek, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2013

Metodické postupy hodnocení přízemní vegetace v lesních ekosystémech

Buriánek, V., Novotný, P., Frýdl, J., Čáp, J., Dostál, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2013

Výchova porostů borovice lesní

Slodičák, M., Novák, J., Dušek. D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2013

Metodika hodnocení genetické diverzity autochtonních populací jilmu na základě analýzy molekulárních markerů

Čurn, V., Dědouchová, M., Kubátová, B., Malá, J., Máchová, P., Cvrčková, H.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2013

Pěstební opatření k udržení kvality borových mlazin 

Nárovcová, J., Nárovec, V.

 

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2013

Metodická příručka k určování domácích druhů dubů

Buriánek, V., Benedíková, M., Frýdl, J., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2013

Mikropropagace lýkovce vonného (Daphne cneorum L.)

Malá, J., Cvrčková, H., Dostál, J., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2013

Sběr, skladování a předosevní příprava semen buku lesního (Fagus sylvatica)

Bezděčková, L., Řezníčková, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2013

Pěstební postupy ve smrkových porostech na bývalých zemědělských půdách

Slodičák, M., Kacálek, D., Novák, J., Dušek, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2013

Biotické aspekty zdravotního stavu mladých dubových porostů

Pešková, V., Liška, J., Knížek, M.