Postup odběru vzorků populací lesních dřevin pro účely molekulárně-genetických analýz

Novotný, P., Frýdl, J., Dostál, J., Čáp, J., Buriánek, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2014

Zásady pěstování jednoletých krytokořenných semenáčků listnatých dřevin výškové třídy 51-80 cm

Němec, P., Nárovcová, J., Nárovec, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2014

Metodická příručka k určování domácích druhů bříz

Buriánek, V., Novotný, P., Frýdl, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2014


Mikropropagace endemitních jeřábů (Sorbus spp.)

Malá, J., Cvrčková, H., Máchová, P., Buriánek, V.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2014
 

Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu

Leugner, J., Jurásek, A., Martincová, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2014


Kontroly aplikací vápnění v  lesních porostech

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2014
 


Metodika výběru ploch pro vápnění lesních půd

Šrámek, V., Fadrhonsová, V., Jurkovská, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2014
 


Výchova porostů s douglaskou

Slodičák, M., Kacálek, D., Novák, J., Dušek, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2014
 

Metodické postupy optimalizace vodního režimu uspořádáním kultur v krajině

Švihla, V., Černohous, V., Šach, F., Kantor, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2014
 

Postupy zvyšování diverzity smrkových porostů využitím reprodukční schopnosti vtroušených jedinců buku

Dobrovolný, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2014
 

Obnova a strukturalizace přírodě blízkých porostů ve středních polohách

Remeš, J., Bílek, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2014