Biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu ve vybraných lokalitách modelového území Pomoravské nivy

Kulhavý, J., Šlezingr, M., Kovář, P., Štibinger, J., Blažej, M., a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2015

Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech zvláště chráněných území ponechaných samovolnému vývoji v 5.-7. LVS

Vrška, T., a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2015

Ochrana lesa před lýkožroutem smrkovým v ochranném pásmu přírodních rezervací ponechaných samovolnému vývoji

Modlinger, R., a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2015

Genetická charakterizace smrku ztepilého pomocí mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2015

Ochrana skládek dřeva před napadením lýkožroutem smrkovým

Zahradníková, M., Zahradník, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2015

Metodika hodnocení kontaminace lesních půd

Borůvka, L. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2015

Srovnávací hodnoty pro hodnocení kontaminace lesních půd

Borůvka, L. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2015

Metodická příručka k určování domácích druhů olší

Buriánek, V., Novotný, P., Frýdl, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2015

Technologie pěstování listnatých poloodrostků a odrostků nové generace v lesních školkách

Burda, P., Nárovcová, J., Nárovec, V., Kuneš, I., Baláš, M.,    Machovič, I.  

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2015

Stanovení délky a průběhu stínu v maloplošných obnovních prvcích

Souček, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2015

Využití metody mikropropagace pro záchranu silně ohroženého druhu břízy trpasličí (Betula nana)

Máchová, P., Malá, J., Cvrčková, J.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2015