Genetická charakterizace významných regionálních populací borovice lesní v České republice

Čáp, J. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

19/2016

Metody stanovení množství nadzemní biomasy borovice lesní v podmínkách hospodářského souboru 13 a 23

Remeš, J., Bílek, L., Zahradník, D.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

18/2016

Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh

Remeš, J., Bílek, L., Ulbrichová, I., Borůvka, L.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

17/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu zimního v České republice

Novotný, P. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

16/2016

Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa

Hlásny, T., Marušák, R., Novák, J. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

15/2016

Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického optima ve smrkových porostech na CHS 43 a 45

Remeš, J., Novák, J., Štefančík, I., Dušek, D., Slodičák, M., Bílek, L., Pulkrab, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

14/2016

Postupy výchovy k dosažení pěstebně-ekologického optima v bukových porostech na CHS 43 a 45

Remeš, J., Novák, J., Štefančík, I., Dušek, D., Slodičák, M., Bílek, L., Pulkrab, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

13/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací dubu letního v České republice

Novotný, P. a kol.

Mapová příloha

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

12/2016

Metodická příručka k určování domácích druhů topolů

Buriánek, V., Novotný, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

11/2016

Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin

Souček, J., Špulák, O., Leugner, J., Pulkrab, K., Sloup, R., Jurásek, A., Martiník, A.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

10/2016

Chloroplastová sekvenační haplotypizace dubu pro stanovení původu a homogenity populací

Vlasák, J., Cvrčková, H., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

9/2016

Studium variability populací buku lesního pomocí mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P., Poláková, L., Trčková, O.,  Žižková, E.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

8/2016

Optimalizace hnojení a hospodaření na půdách lesních školek

Nárovcová, J., Nárovec, V., Němec, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

7/2016

Management mrtvého dřeva v hospodářských lesích

Bače, R., Svoboda, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

6/2016

Genetická charakterizace jedlé bělokoré pomocí mikrosatelitových markerů

Cvrčková, H., Máchová, P.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

5/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací buku lesního v České republice

Fulín, M. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

4/2016

Genetická charakterizace významných regionálních populací jedlé bělokoré v České republice

Fulín, M. a kol.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

3/2016

Využití otrávených lapáků ve formě trojnožek proti lýkožroutu smrkovému a lýkožroutu severskému

Holuša, J., Lubojacký, J., Lukášová, K.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

2/2016

Použití feromonových lapačů v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému

Zahradník, P., Zahradníková, M.

Lesnický průvodce - Certifikovaná metodika

1/2016