Etická komise

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. má zřízenu Etickou komisi, jejímž úkolem je působit při identifikaci rizik korupce a neetického jednání, včetně prevence v těchto oblastech, dále pak je úkolem této komise plnit vzdělávací činnost zaměřenou na etické a protikorupční jednání zaměstnanců ústavu a řešit vzniklé případy možného neetického a korupčního chování.

 

Etická komise působí ve složení:

Matěj Kotek - 

Bc. Šárka Vaněčková -

Mgr. Jitka Součková -

Ing. Monika Vejpustková, Ph.D. -

Ing. Helena Cvrčková, Ph.D. -

 

Datum poslední aktualizace: 19. března 2018