f VULHM - Předběžné posouzení projektu

Žádost o předběžné posouzení projektu

Název navrhovaného projektu:*


Osobní údaje navrhovatele

Jméno:*


Příjmení:*


Titul(y):


E-mail:*


Název grantové společnosti:*


Anotace česky (max. 500 znaků):*

Anotace anglicky (max. 500 znaků):*

Doba řešení projektu:


Specifikace požadavků grantové agentury:*

Řešitelé a řešitelská pracoviště:


Navrhované náklady na projekt (roční/celkové VÚLHM, roční/celkové PROJEKT):*

pole označená * jsou povinná