František Horák - opustil naše řady

Dne 31. října 2016 se Výzkumná stanice Opočno naposledy rozloučila se svým bývalým dlouholetým zaměstnancem, panem Františkem Horákem.

 

FRANTIŠEK HORÁK (27. 1. 1934 Nové Město nad Metují;  † 25. 10. 2016 Třebechovice pod Orebem) po složení maturitních zkoušek na gymnáziu v Novém Městě nad Metují v r. 1953 nastoupil na Výzkumnou stanici v Opočně. Zpočátku pracoval jako technik výzkumu ve skupině obnovy lesa. Během zaměstnání absolvoval abiturientský kurs na Lesnické technické škole v Trutnově. Od roku 1979 vykonával na VS veškeré fotografické a reprografické práce včetně vedení fotoarchivu VS. Do důchodu odešel v roce 1994, ale v práci pro výzkumnou stanici pokračoval až do r. 2000. Patřil ke generaci zakladatelů opočenského výzkumného pracoviště. Čest jeho památce!

Primární (použitý) pramen:

Výzkumná stanice Opočno. Přehled publikační činnosti 1951 - 2000. Sest. F. Šach a kol. Jíloviště-Strnady, VÚLHM 2001. 156 s. - ISBN 80-86461-14-9.

Datum poslední aktualizace stránky: 1. listopadu 2016