Elektronické informační zdroje z projektu SLARA

Návštěvníkům knihovny jsou k dispozici tyto databáze:

  • CAB Abstracts 1973+

Přední zemědělská a lesnická databáze bibliografického typu. Sleduje přes 9 000 odborných časopisů, knihy, konference, zprávy a další formy literatury publikované ve 116 zemích v 75 jazycích. Pokrývá obory jako jsou živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova, turistika atd. Úplná databáze CAB ABSTRACTS obsahuje přes 7 milionů záznamů od roku 1973, roční přírůstek činí přes 300 000 dokumentů.

  • CAB Abstracts Archive (1910-1972)

Archivní část abstraktové databáze pokrývající roky 1910 až 1972.

  • CAB Abstracts Plus Collection

Kolekce speciálních plnotextových databází z produkce CAB International:
CAB Reviews: Perspectives in Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources (+ CAB Reviews Archive)
Přes 3 000 přehledových studií týkajících se nejnovějšího vývoje ve jmenovaných oborech. Dílčí archivní databáze uchovává studie z let 1973-2003.
Distribution Maps of Plant Diseases (každý rok 36 nových map + digitální archiv 1 000
map až z roku 1942)
Distribution Maps of Plant Pests (každý rok 18 nových map + digitální archiv s více než 700 mapami až z roku 1951)
Descriptions of Fungi and Bacteria (každý rok cca 40 charakteristik nových organismů + digitální archiv 1 700 charakteristik plísní a bakterií od roku 1964)

  • CABI Compendia (2013-2017)

Kompendia - databáze encyklopedického charakteru, zaměřené na různé oblasti zemědělských věd:
Animal Health and Production Compendium (veterinární medicína, živočišná výroba)
Aquaculture Compendium (rybářství, sladkovodní a mořští živočichové)
Crop Protection Compendium (ochrana zemědělských produktů, pesticidy, agrochemický průmysl)
Forestry Compendium (vše o lesních dřevinách a jejich škůdcích)
Invasive Species Compendium  (invazní druhy)

  • CAB eBooks (2005-2017)

Kolekce elektronických knih z oboru zemědělství, potravinářství, výživa, veterinární lékařství, medicína, botanika, volný čas, zábava, životní prostředí a jeho ochrana a podobně. Každá kniha je k dispozici v plném rozsahu a ve snadno použitelném formátu.

  • Cambridge Journals Online - STM collection

Prestižní specializovaná kolekce STM elektronických časopisů z vydavatelství Cambridge University Press.

  • OECD Agriculture Statistics

Kolekce databází zahrnuje:
OECD-FAO Agricultural Outlook – OECD iLibrary přináší detailní informace o produkci, spotřebě a další nejen z oblasti členských zemí.
Producer and Consumer Support Estimates – OECD iLibrary poskytuje aktuální údaje o podpoře zemědělské produkce, o jeho změnách, zdrojích, metodách jeho stanovení, kriteria zemědělské politiky.
Environmental Performance of Agriculture – OECD iLibrary se zabývá změnami zemědělství z hlediska ochrany okolí.
Agricultural market access database (AMAD) – OECD Agriculture Statistics - OECD iLibrary obsahuje informace o celních tarifech, jeho změnách, celních ochranách členských zemí WTO.

  • ProQuest Agricultural Science Collection

Bibliograficky zpracované dokumenty v databázi AGRICOLA jsou rozšířené „hloubkově“ zpracovávaným indexováním obrázků, grafů a tabulek a doplněné přístupem k plným textům. K dispozici je na 4,8 mil. záznamů s abstrakty, přes 3,4 mil. indexovaných zobrazení a plné texty z 550 časopisů (ProQuest Agriculture Journals). Zdroj zahrnuje obory: Biotechnologie, botanika, chemie, ekonomie, zemědělství, školství, zemědělské inženýrství, informační systém pro zemědělství, entomologie, hnojiva, potrava a výživa, veřejné zdraví, lesnictví, zahradnictví, hydrologie, pesticidy, mikrobiologie, půdy, znečištění, sociologie, kvalita vody, počasí a klima.

  • Ebrary

Virtuální knihkupectví odborných elektronických knih.

 

*   *   *

Ke stažení:

Informační leták o projektu

Nebojte se EIZ (elektronických informačních zdrojů)

*   *   *

Poslední aktualizace: 6. 8. 2014