Životní jubileum Ing. Bohuslava Švarce

V prosinci tohoto roku oslaví významné životní jubileum - 90 let - přední český lesnický odborník, ochránce přírody a pěstitel lesů z jihočeských Nových Hradů, pan Ing. Bohuslav Švarc.

Narodil se 6. 12. 1921 v Habří (okr. České Budějovice) v lesnické rodině. Absolvoval Vyšší lesnickou školu v Písku (1945) a dálkové studium Lesnické fakulty Vysoké školy zemědělské v Praze. V roce 1951 přišel jako jeden z prvních zaměstnanců do nově zakládaného Výzkumného ústavu pro pěstování lesů, lesní semenářství a školkařství v Opočně (nyní Výzkumná stanice Opočno). Jeho výzkumnými spolupracovníky v Opočně tehdy byli: Ing. Jiří Mottl, Hugo Konias, Ing. L. Hanzalová, Ing. Chrz, Ing. Karel Kaňák, Theodor Lokvenc, Ing. Pavel Matoušek a Dr. D. Svobodová. Stal se asistentem Huga Koniase a během svého 3,5letého působení na výzkumném pracovišti v Opočně se spolupodílel na řešení přeměn a převodů stejnorodých lesních porostů, zakládal řadu poloprovozních pokusných ploch zaměřených na meliorace degradovaných lesních půd a na Šumavě se také věnoval problematice zalesňování nelesních půd. Pod vedením Huga Koniase se podílel na vedení opočenských pěstebních kurzů. V roce 1954 z Opočna odešel na Správu lesního hospodářství v Nových Hradech (nejprve jako vedoucí provozu) a v r. 1956 se tamtéž stal ředitelem lesního závodu (LZ Dolní Hvozd, později LZ Nové Hrady). V odlišných přírodních a porostních podmínkách (v porovnání s Podorlickem) během svého následného 28letého (1954 - 1982) pěstování lesů a řízení lesního hospodářství v Novohradských horách důsledně uplatňoval Koniasovy poznatky přírodě blízkého hospodářství, a to až do svého penzionování v r. 1982. V březnu 2010 mu ministr zemědělství ČR udělil Uznání za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví (podrobněji ...).


Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a uspokojení nad vykonanou prací. Srdečně blahopřejeme!
 

*   *   *


Externí odkazy:
http://cs.wikipedia.org (Bohuslav Švarc)
http://vulhm.opocno.cz (Tvůrčí pracovníci Výzkumné stanice Opočno)
http://lesprace.silvarium.cz (Životní jubileum Bohuslava Švarce)
http://www.krasec.cz (Portrét Bohuslava Švarce: Dobrý žák lesního rady Koniase)
http://www.lesycr.cz (Významní lesní hospodáři - Demonstrační objekt Novohradské hvozdy)


*   *   *


Poslední aktualizace stránky: 27. října 2011