Lesnické informační centrum

LIC - Lesnické informační centrum zabezpečuje expertní a poradenskou službu pro vlastníky lesů především v oblasti přenosu informací o výsledcích lesnického a mysliveckého výzkumu a jejich využití pro praxi.

Dále formou poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb zajišťuje dostupnost nových poznatků a informací v oboru pro vlastníky lesů, subjekty hospodařící v lesích, subjekty provádějící výkon práva myslivosti na lesních honitbách, ale rovněž tak pro zájemce z řad veřejnosti.

V oblasti komunikace s veřejností popularizuje a propaguje lesnický a myslivecký výzkum a celé lesní hospodářství a myslivost. 

Pracovníci LIC pečují o odbornou lesnickou a mysliveckou knihovnu, jedinou specializovanou oborovou knihovnu v ČR - jež je základním a trvalým zdrojem informací o lesním hospodářství a myslivosti.

LIC se rovněž zabývá vydavatelskou činností ústavních publikací:

- Vědecký recenzovaný časopis Zprávy lesnického výzkumu 
- Lesnický průvodce - 
Certifikované metodiky pro praxi

LIC také připravuje a vydává neperiodické odborné publikace a brožury:

Významné osobnosti z historie VÚLHM 
-
Hmyzí škůdci našich lesů

Jedním z nástrojů pro popularizaci lesnické a myslivecké vědy, který LIC provozuje, je webový informační portál Les aktuálně.

VÚLHM se stal partnerem projektu Národní knihovny WEBARCHIV - památník českého internetu. WEBARCHIV je digitální knihovna, která uchovává weby pro budoucí generace. Pokud nebudou průběžně archivovány, zmizí významná součást národního kulturního dědictví. Více se o projektu dozvíte zde.

Pracovníci LIC rovněž zajišťují školení, semináře či exkurze se zaměřením na jednotlivé oblasti lesního hospodářství a myslivosti.

Vedoucím útvaru je Ing. Jan Řezáč, zástupce Marta Čížková, DiS.
 

Vydavatelská činnost
 

Návštěvníci knihovny mají přístup do těchto plnotextových a bibliografických databází

Související internetové odkazy


Naposledy aktualizováno: 13. 1. 2015