Referenční zkušební laboratoř Testování pesticidů - Stanice GEP

  • Připravuje a zakládá pokusy sloužící k posuzování biologické účinnosti pesticidních látek na ochranu lesa (insekticidy, fungicidy, herbicidy, rodenticidy, arboricidy, repelenty, feromony, biologické přípravky apod.).
  • Provádí zkoušky biologické účinnosti, které vycházejí z metodik EPPO a slouží jako  podklady pro registrační řízení.
  • Stanovuje aplikační dávky, termíny aplikace, nejvhodnější aplikační techniky a technologické postupy.
 

Kontakt:

doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., tel.: 602 298 802, e-mail:
Ing. Marie Zahradníková, tel.: 606 657 052, e-mail:
 
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
k rukám …(jméno)
Jíloviště - Strnady
156 00 Praha 5 – Zbraslav
 

Odkazy: