Laboratoře VÚLHM

Výzkumný ústav provozuje referenční a zkušební laboratoře zaměřené na problematiku studovaných oborů a řešených výzkumných projektů:

 • Stanice GEP - referenční laboratoř testování pesticidů
  • Činnost laboratoře spadá do útvaru Lesní ochranné služby.
    
 • Semenářská kontrola - akreditovaná zkušební laboratoř
  • Laboratoř semenářské kontroly je zřízena při výzkumné stanici v Kunovicích.
    
 • Školkařská kontrola - akreditovaná zkušební laboratoř
  • Zkušební laboratoř č. 1175.2 "Školkařská kontrola" (ZL ŠK) je akreditovaným pracovištěm pro hodnocení morfologické a fyziologické kvality sadebního materiálu lesních dřevin (SMLD), uváděného do oběhu.
    
 • Zkušební analytická laboratoř
  • Chemická laboratoř zaměřená na analýzu vzorků vod, půdy a rostlinného materiálu.
 • Dendrochronologická laboratoř
  • Dendrochronologická laboratoř zaměřená na dendroekologická témata (růstová reakce dřevin na měnící se podmínky prostředí - změny teplot, imisní zátěže, depoziční zátěže, biotičtí činitelé apod.).

 


Naposledy aktualizováno: 2. 2. 2015