Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

RNDr. Václav Buriánek


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon: 257 892 207
Mobil: 602 949 924
Útvar: Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Budova: /134
Linka: 207
Web:

Zabývá se ochranou genetických zdrojů listnatých dřevin, jejich šlechtěním a provenienčním výzkumem. Ve spolupráci s útvarem ekologie pracuje na monitoringu lesní vegetace, hodnocení zdravotního stavu stromů a vizuálního poškození vegetace ozónem. Zabývá se též problematikou biodiverzity lesních ekosystémů v souvislosti s realizací Úmluvy o biologické rozmanitosti v oblasti lesního hospodářství. Podílí se na aktivitách v rámci mezinárodních vědeckých programů EUFORGEN – program na ochranu evropských lesních genetických zdrojů a ICP Forests – mezinárodní kooperativní program monitoringu lesů.