Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

doc. Ing. Vít Šrámek , Ph.D.


Funkce:
Profesní zaměření:ředitel VÚLHM
E-mail:
Telefon: +420 257 892 221
Mobil: +420 602 260 808
Útvar: Úsek ředitele
Budova: /
Linka: 221
Web:

Funkce:
Ředitel, vědecký pracovník

Odborné zaměření:
Ekologie lesa,
Imisní poškození lesních ekosystémů,
Výživa lesních porostů,
Lesnická bioklimatologie.

Životopis:
2010     Habilitace v oboru pěstování lesů na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské
            univerzity v Praze
2002     Ph.D. v oboru anatomie a fyziologie rostlin na Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy
            zemědělské a lesnické univerzity v Brně
1992     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě Vysoké školy zemědělské v Brně

Vědecká činnost:
Koordinátor evropských programů Intenzivního monitoringu lesních ekosystémů za ČR - ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon,
Člen expertních panelů depozice, meteorologie a fenologie,
Koordinátor čtyř projektů NAZV,
Koordinátor čtyř projektů grantové služby LČR,
Do roku 2006 místopředseda vědecké rady VÚLHM, od roku 2007 místopředseda rady instituce,
Člen české pedologické společnosti,
Člen redakční rady časopisu Journal of Forest Science (2004 – 2009),
Člen podoborové komise GAČR 526 v letech 2001-2007,
Zástupce koordinátora sekce IUFRO 7.04.05 Impact of Air Pollution on Forest Ecosystems – Restoration and sustainable Management v letech 2000-2004