Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

Ing. Helena Cvrčková , Ph.D.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon: +420 257 892 268
Mobil:
Útvar: Útvar biologie a šlechtění lesních dřevin
Budova: /26
Linka: 268
Web:

Zabývá se záchranou, zachováním a reprodukcí genetických zdrojů pomocí explantátových kultur, dále problematikou somatické embryogeneze, genetickými transformacemi lesních dřevin a studiem analýz DNA u lesních dřevin.