Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

Ing. Tomáš Čihák , Ph.D.


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon: +420 257 892 252
Mobil: +420 724 006 555
Útvar: Útvar ekologie lesa
Budova: /
Linka: 252
Web:

Funkce:
Výzkumný pracovník

Odborné zaměření:
Meteorologie, klimatologie,
Kontrola vápnění,
Monitoring zdravotního stavu lesa.

 

Projekty:

2014-2017 COST CZ LD14124: Koloběh živin ve smíšených lesích.
2013-2016 COST CZ LD13007: Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96. 
2012-2016 QJ1220316: Hodnocení očekávaných změn v růstu a mortalitě lesních porostů, dopadů na produkční funkci lesů ČR a návrh adaptační strategie.
2009-2011 Life+ FutMon - Further Development and Implementation of an EU-level Forest Monitoring System (other investigator in charge of  forest measurement – periodic survey and continual radial growth measurements, tree-ring analysis)
2008-2012 NAZV QH81246: Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR – možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvale udržitelného pěstování lesů.