Výsledky v RIVPublikační činnostProjekty

Ing. Lena Bezděčková


Funkce:
Profesní zaměření:
E-mail:
Telefon: +420 572 420 929
Mobil:
Útvar: Výzkumná stanice Kunovice
Budova: /
Linka:
Web:
Funkce:
Výzkumný pracovník, zástupce vedoucí a manažerka kvality akreditované laboratoře Semenářská kontrola
 
Odborné zaměření:
Kvalita semen lesních dřevin, sběr, skladování a předosevní příprava semen lesních dřevin
 
Vzdělání a odborná praxe:
1984              zahradnictví, Mendelova univerzita v Brně, Brno
 
Výzkumné projekty:
2010-2014      Optimalizace předosevní přípravy dormantních semen buku
 
2009-2013      Produkce, kvalita a předosevní příprava semen lesních dřevin (Výzkumný záměr MZe 0002070203, DZ 03: Stabilizace funkcí lesa v antropogenně narušených a měnících se podmínkách prostředí) (řešitel)
 
2004-2008      Vývoj a využití metod lesního semenářství (Výzkumný záměr MZe 0002070202) (řešitel)
 
2000–2004      Faktory ovlivňující kvalitu žaludů a bukvic (řešitel)
 
2000–2004      Fyziologická a genetická kvalita semen modřínu opadavého a borovice lesní ze semenných sadů (řešitel)