ÚROVEŇ II - přehled činností

HODNOCENÍ KVALITY OVZDUŠÍ

Na plochách Lazy, Želivka a Švýcárna probíhalo do konce roku 2013 kontinuální měření koncentrací ozonu absorpční metodou (analyzátory Environnement O342) a měření oxidu siřičitého fluorescenční metodou (analyzátory Dasibi). Vzhledem k nízkým koncentracím oxidu siřičitého je toto měření postupně odpojováno. Data jsou ukládána v půlhodinových průměrech a předávána do centrály ve VÚLHM pomocí radiomodemů.

Na vybraných plochách probíhalo do konce září 2011 také měření koncentrací ozonu pasivními samplery Gradko. Původně byl interval měření čtyřtýdenní, k měření byl používán jeden pasivní sampler. Posupně došlo v souladu s metodikou projektu FutMon ke zkrácení intervalu měření na dva týdny a měření probíhá paralelně třemi pasivními samplery.
Na plochách probíhá také hodnocení vizuálních symptomů poškození ozonem na přízemní vegetaci (do roku 2012) a některé další aktivity.

Od roku 2014 je nově možné podílet se na mapování symptomů poškození vegetace ozonem prostřednictvím on-line formuláře a aplikace pro telefony s iOS a Androidem. Do budované databáze může přispět každý a to po registraci na webu ICP Vegetation.
Metodika v češtině pro základní orientaci v hodnocení symptomů, které mohou být vyvolány účinky přízemního ozonu je dostupná zde.


Naposledy aktualizováno: 29. 5. 2014