Ing. Theodor Lokvenc, CSc. opustil naše řady

Dne 22. února 2013 jsme se v obřadní síni v Novém Městě nad Metují naposledy rozloučíli s Ing. Theodorem Lokvencem, CSc., dlouholetým vědeckým pracovníkem VÚLHM – Výzkumné stanice Opočno, který v plné tvůrčí aktivitě neočekávaně a náhle dne 15. února ve věku 86 let zemřel.

 

Foto © Ing. Martin Čermák

Popis: Ing. Theodor Lokvenc, CSc. dne 31. 3. 2012 v Brně při zahájení veletrhu Silva Regina (BVV), kde převzal Uznání za zásluhy o les a významný přínos českému lesnictví, udělené ministrem zemědělství ČR.

Datum zveřejnění: 22. února 2013