Útvar Ekologie lesa - zapojení do COST akcí

COST je evropská spolupráce ve vědeckém a technickém výzkumu (The European Co-operation in Scientific and Technical Research). COST zajišťuje koordinaci výzkumu formou tzv. sladěných evropských akcí - ACTION. COST patří mezi unikátní evropské a světové koordinační mechanismy, které nemají jinde než v Evropě obdobu. COST byl založen rozhodnutím konference ministrů odpovědných za oblast výzkumu a vývoje některých evropských zemí v roce 1971 ve Vídni. Česká a Slovenská federativní republika se stala členem v roce 1991 a Česká republika v roce 1993. Členy programu COST jsou jednotlivé státy a ne samostatné instituce.

 

LD14124 - Koloběh živin ve smíšených lesích (2014-2017, MSM/LD)

Součást mezinárodní akce FP 1206 EuMIXFOR - European mixed forests - Integrating Scientific Knowledge in Sustainable Forest Management).
Cílem projektu je charakterizovat bilanci živin ve smíšených lesních porostech na základě půdních charakteristik, analýz asimilačních orgánů a ostatních kompartmentů biomasy jednotlivých druhů dřevin.

 

LD13007 - Růstová reakce smrku (Picea abies (L.) KARST.) na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 (2013-2016, MSM/LD)

Součást mezinárodní akce FP1106 STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS).
Cílem projektu bylo získat nové poznatky o růstové reakci smrku na extrémní imisně-klimatický stres v průběhu zimy 1995/96 v oblasti Krušných hor za použití dendrochronologických metod a metod analýzy mikroskopické stavby dřeva. Dalším cílem je prostřednictvím řešení projektu v rámci akce COST FP1106 získat nové kontakty a navázat spolupráci se zahraničními partnery.

 


Naposledy aktualizováno: 15. 11. 2017