Seznam letáků LOS vydaných jako příloha časopisu Lesnická práce

Letáky ke stažení zde!!!

 


 

Ascocalyx abietina                 10/2001 F. Soukup, V. Pešková
Bekyně mniška                 11/1999 M. Švestka
Bekyně velkohlavá                 11/1998 J. Liška
Bělokaz dubový                 12/2002 M. Knížek
Bourovčíci rodu Thaumetopoea       12/2012 M. Švestka, J. Liška
Biotičtí škodliví činitelé na borovici a sucho        4/2016 V. Pešková, F. Soukup, M. Knížek
Cenangium ferruginosum Kornice borová       12/2011 V. Pešková, F. Soukup
Červotoči - škůdci dřevin a dřeva       10/2013 P. Zahradník
Drobní hlodavci                 12/1999 P. Kapitola
Dřevokaz čárkovaný                   8/2002 P. Zahradník
Grafióza jilmů                 10/1999 V. Jančařík
Hlízenka žaludová                 12/2006 Z. Procházková, V. Pešková
Houby na kořenech lesních dřevin - Mykorhizy                 12/2008 V. Pešková
Hřebenule ryšavá                   8/2002 J. Holuša
Chrousti                 12/2002 P. Kapitola, J. Holuša
Klikoroh borový                 10/2009 R. Modlinger, M. Knížek
Klíněnka jírovcová (Cameraria ohridella)       12/2013 J. Liška, R. Modlinger
Kloubnatka smrková                 12/2009 F. Soukup, V. Pešková
Korovnice na modřínu                   9/2006 P. Kapitola
Korovnice na smrku                 11/2005 P. Kapitola
Korovnice rodu Dreyfusia na jedli                 12/2009 J. Liška, R. Modlinger, J. Havelka
Korovnice rodu Pineus na borovici        12/2011 J. Liška, J. Havelka, P. Starý
Korovnicovití                   5/2003 P. Kapitola
Kořenovník vrstevnatý         8/2011 F. Soukup
Krasec borový                 11/1999 P. Zahradník
Krtonožka obecná (Gryllotalpa gryllotalpa)       10/2013 J. Holuša, P. Kočárek
Kůrovci na jehličnanech                   3/2004 M. Knížek, P. Zahradník
Kůrovcová kalamita, otázky a odpovědi                   5/2007 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkohub matný                 12/2005 M. Knížek
Lýkohub smrkový                 11/2009 M. Knížek, J. Holuša
Lýkohub sosnový, l. menší                   4/1998 M. Knížek
Lýkohubi na jasanu (Hylesinus)        11/2012 R. Modlinger, M. Knížek
Lýkožrout lesklý                   4/2007 P.  Zahradník
Lýkožrout menší (Ips amitinus)        10/2012 J. Lubojacký
Lýkožrout modřínový                 12/2006 M. Knížek
Lýkožrout severský                   4/2007 M. Knížek, J. Holuša
Lýkožrout smrkový                 12/2010 P. Zahradník, M. Geráková
Lýkožrout vrcholkový                 12/1999 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti na smrku a sucho         4/2016 P. Zahradník, M. Knížek
Lýkožrouti rodu Pityokteines na jedli                 10/2008 M. Knížek
Mycosphaerella pini                 12/2001 V. Pešková, F.  Soukup
Nekróza jasanu (Chalara fraxinea)         6/2013 L. Havrdová, K. Černý, V. Pešková
Obaleč dubový                   6/1998 J. Liška
Obaleč modřínový                   6/2001 M. Švestka
Obaleč prýtový                   9/2004 J. Liška
Obaleč smrkový (Epinotia tedella)        12/2012 R. Modlinger, J. Liška
Obaleč šiškový        11/2011 R. Modlinger
Padání a kořenové  hniloby semenáčků                 11/2005 V. Pešková
Padlí dubové                   5/2003 F. Soukup
Pevník krvavějící                   3/2008 F. Soukup
Píďalka podzimní                 11/2002 J. Liška
Pilatka smrková                 12/1997 J. Liška, I. Hájek
Pilořitky rodu Xiphydria                 12/2008       J. Liška, J. Holuša, P. Šrůtka, S. Pažoutová, R. Modlinger
Plíseň olšová (Phytophthora alni)         6/2013 K. Černý, V. Strnadová, V. Pešková
Plíseň šedá                 11/2002 V. Pešková, F. Soukup
Ploskohřbetka Cephalcia lariciphila                   9/2006 J. Holuša, P. Baňař
Ploskohřbetka smrková                 11/2000 J. Liška, J. Holuša
Ploskohřbetky na borovici                 12/2005 J. Holuša, J. Liška
Polník dvojtečný        11/2011 M. Knížek
Pouzdrovníček modřínový                 11/2003 J. Liška
Rez sosnokrut                 10/1999 F. Soukup
Rez vejmutovková                 11/2000 F. Soukup
Sirococcus - Kroucení a odumírání výhonů Bo       11/2012 V. Pešková, Z. Procházková
Ruční a zádové mechan. prostředky v OL       10/2012 P. Zahradník
Skotská sypavka douglasky                 11/2003 V. Pešková
Skvrnitosti listů houbového původu                 11/2009 V. Pešková, F. Soukup
Smoláci rodu Pissodes                 10/2005 J. Holuša, M. Knížek
Sphaeropsis sapinea                   9/2004 F. Soukup, V. Pešková
Sviluška smrková                 10/2009 J. Liška
Sypavka borová               dotisk 2003 P. Šrůtka
Škody působené větrem       12/2013 J. Lubojacký
Škody působené zvěří                 10/2008 M. Tuma
Tesaříci rodu Tetropium na smrku         8/2011 J. Lubojacký
Tmavoskvrnáč borový                   3/2008 J. Liška, R. Modlinger
Václavka smrková                 10/2005 F. Soukup

 

Letáky ke stažení zde!!!