Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa

 

Aktuální "Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2016" byl vydán jako:

"METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY
PŘÍLOHA 1
Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa"

Seznam je zpracovaný na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2016 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XIII (1) (2016).
Seznam byl aktualizován ke dni 29. února 2016.

Autoři: Ing. Marie Zahradníková
    doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.

 

 

"Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2015" byl vydán jako:

"METODICKÁ PŘÍRUČKA INTEGROVANÉ OCHRANY ROSTLIN PRO LESNÍ POROSTY
PŘÍLOHA 1
Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa"

Seznam je zpracován na základě Seznamu povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2015 zveřejněném ve Věstníku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského XII (1) (2015).
Seznam byl aktualizován ke dni 1. února 2015.

Autoři:doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
                 Ing. Marie Zahradníková

 

 

"Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu lesa 2013"

Tento seznam byl aktualizován ke dni 31. března 2013.

 

 

"Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2011", schválený Ministerstvem zemědělství ČR - úsekem lesního hospodářství v souladu s ustanoveními Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2011 (viz Věstník Státní rostlinolékařské správy, ročník 8, číslo 02/2011), sestavili:

Ing. Milan Švestka, DrSc.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Ing. Marcela Dvořáková
Ing. Marek Tuma
Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
Ing. Marie Geráková
Antonín Hrabánek
Marie Kubelíková

Tento seznam byl aktualizován ke dni 1. února 2011.

 

"Seznam registrovaných přípravků na ochranu lesa 2009", schválený Ministerstvem zemědělství ČR – Úsekem lesního hospodářství v souladu s ustanoveními "Seznamu registrovaných přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2009" (viz Věstník Státní rostlinolékařské správy, ročník 6, číslo 01/2009), sestavili:

Ing. Milan Švestka, DrSc.
doc. Ing. Petr Zahradník, CSc.
Ing. Marie Geráková
Ing. Bohumil Karásek
Ing. Vítězslava Pešková, Ph.D.
RNDr. František Soukup, CSc.
Ing. Eva Cislerová
Marie Kubelíková
Lenka Hýřová

Tento seznam byl aktualizován ke dni 21. ledna 2009 (platnost pouze do 31. 1. 2011!). 

 

Přílohy