Seznam služeb

 
Lesní ochranná služba - (2014 - 2017)
koordinátor: Ing. Miloš Knížek, Ph.D.
 
koordinátor: Ing. Jan Řezáč           
 
koordinátor: Mgr. Kateřina Hellebrandová, Ph.D.
 
koordinátor: Ing. Radek Novotný, Ph.D.
 
Expertní a poradenská činnost v oboru ochrany lesa před škodami zvěří, harmonizace složek prostředí a rozvoje biodiverzity lesních ekosystémů, jakož i osvěta a informační kampaň pro vlastníky, nájemce, popřípadě podnájemce lesa a honiteb – (2009 - 2012)
koordinátor: Ing. František Havránek, CSc.
Naposledy aktualizováno 27. 10. 2014