Monitoring mladých smrkových porostů v bývalých imisních oblastech

Jedna z dlouhodobě sledovaných sítí ploch vznikla v první polovině 90. let 20. století a to v Krušných horách, v Jizerských horách a v Krkonoších. Ve smrkových porostech 1. a 2. věkového stupně bylo založeno celkem 56 ploch. Cílem bylo sledování vývoje mladých porostů v hřebenových polohách imisně zatížených lokalit a to v období snižování emisí sloučenin síry i dalších prvků, které ve vysokých koncentracích působí na les negativně. O deset let později přibyly ještě plochy v Lužických a v Orlických horách. Tyto plochy byly založeny pro stejný účel jako již existující plochy a mimo jiné také v reakci na kalamitní rozšíření houby Ascocalyx abietina. Dnes má tato síť 76 ploch (viz obrázek).

Každý rok je na těchto 76 plochách v podzimním období (září-říjen) hodnocena defoliace korun, jsou zaznamenány případné barevné změny jehličí (nejčastěji jde o žloutnutí) a počet ročníků jehličí. Dále jsou odebírány vzorky jehličí na chemickou analýzu a je měřen výškový přírůst stromů. Ve čtyřletém intervalu jsou odebírány půdní vzorky na chemickou analýzu.


Naposledy aktualizováno: 31. 1. 2019