Všechny ukončené veřejné zakázky instituce jsou evidovány na profilu zadavatele

 

 

 

Ukončená výběrová řízení

 
 
Prodej pozemků Kostelec u Křížků - II.

Poptávka 

Kupní smlouva - závazný vzor

Rozhodnutí 

 

Prodej pozemků Kostelec u Křížků - ZRUŠENO!

Poptávka

Kupní smlouva - závazný vzor

Rozhodnutí o výběru

Zrušení poptávkového řízení

 

Prodej pozemku v obci Jíloviště

Poptávka 

Kupní smlouva - závazný vzor

Rozhodnutí o výběru

Propan - hlavní budova č.p. 136

Výzva k podání nabídky

Vzor - kupní smlouva

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Kupní smlouva

 

Zajištění letenek

Výzva k podání nabídky

Příloha č. 1 - Nabídka zhotovitele

Příloha č. 2 - Závazný vzor smlouvy o zajištění přepravních služeb

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

Smlouva o dílo

 

Oprava střech + nátěr

Výzva k podání nabídky

Závazný vzor smlouvy o dílo

 

Úklid - hlavní budova Strnady č.p. 136

Výzva k podání nabídky

Závazný vzor smlouvy o dílo

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky

 

Rámcová smlouva na tiskařské a polygrafické služby

Výzva k podání nabídek

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 - Technická specifikace

Příloha č. 2 - Návrh rámcové smlouvy

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 - Kvalifikační předpoklady

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - základní a profesní kvalifikační předpoklady

Příloha č. 6 - Čestné prohlášení - ekonomická a finanční způsobilost

Příloha č. 7 - Vzor výzvy k podání nabídky do minitendru

Dodatečné informace č. 1

Rozhodnutí zadavatele o výsledku zadávacího řízení

Rámcová smlouva

Písemná zpráva zadavatele

 

Výzva k podání nabídky na dodávku přístrojů pro měření teploty, vlhkosti půdy a vzduchu

Výzva k podání nabídek

Příloha č.1 VZMR Přístroje pro měření záření, teploty, vlhkosti půdy a vzduchu

Příloha č.2 Čestné prohlášení - VZMR Přístroje pro měření záření,teploty, vlhkosti půdy a vzduchu

Příloha č.3 Závazný vzor Kupní smlouva - VZMR Přístroje pro měření záření, teploty, vlhkosti půdy a vzduchu

Kupní smlouva - Přístroje pro měření záření, teploty, vlhkosti půdy a vzduchu

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku tiskařských a souvisejících služeb "Tisk publikací ústavu"

Výzva – Tisk publikací ústavu

Příloha 1: specifikace zakázky

Příloha 2: krycí list

Příloha 3: čestné prohlášení

Příloha 4: Smlouva – Tisk publikací ústavu

Smlouva

 

Propan – hlavní budova Strnady č.p. 136

Výzva - Propan – hlavní budova Strnady č.p. 136

Výzva - Dodatek 1. Propan – hlavní budova Strnady č.p. 136

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_Propan – hlavní budova Strnady č.p. 136

Smlouva

 

Banka osiva lesních dřevin I.

Výzva - Banka osiva lesních dřevin I.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_Banka osiva lesních dřevin I.

Smlouva

 

Demolice objektů - Havlín

Výzva  Demolice objektů - Havlín

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky_Demolice objektů - Havlín

Smlouva

 

Zřízení Národní banky osiva – VS Kunovice

Smlouva

 

Osvětlení – areál Strnady 136

výzva - „Osvětlení – areál Strnady 136“

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Osvětlení areál Strnady 136

Smlouva

 

Laboratorní rozbory pro VS Opočno v letech 2014 - 2016

výzva

Smlouva

 

Banka osiva lesních dřevin II

výzva

dokumentace - příloha 1

výkazy výměr - příloha 2

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Banka osiva lesních dřevin II

Smlouva

 

Mrazicí box pro banku osiva

výzva

dokumentace - příloha 1

půdorysný výkres objektu - příloha 2

výkazy výměr - příloha 3

Smlouva

 

Zařízení pro řízené zmrazování a dlouhodobé uchovávání vzorků

výzva-zařízení pro řízené zmrazování a dlouhodobé uchovávání vzorků

Smlouva

 

Zařízení pro řízené zmrazování a dlouhodobé uchovávání vzorků - zrušeno

výzva-zařízení pro zmrazování a uchovávání vzorků

oznámení o zrušení VZ

 

Hlubokomrazící box

výzva-hlubokomrazící box

Technický dotaz

Smlouva

 

Lesní a ostatní pozemky - poptávkové řízení

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Poptávka - Prodej pozemku v Kostelci u Křížku

Dokumentace