Životní jubileum Václava Lochmana

Václav LochmanIng. Václav Lochman, CSc. oslavil 28. července 2013 osmdesát let. Jako absolvent Lesnické Fakulty ČVUT v Praze zahájil v roce 1957 svoji lesnickou kariéru. Po praxi na LZ Hronov pracoval jako polesný na LZ Opočno, polesí Kounov do poloviny roku 1960.  V tomto roce nastoupil do Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti do oddělení lesního prostředí jako inženýr asistent. V roce 1975 se stal vedoucím oddělení lesního prostředí a o rok později vedoucím útvaru. Po reorganizaci, která proběhla počátkem 80. let, vedl oddělení lesnické pedologie v rámci útvaru ekologie lesa.

V roce 1984 získal titul kandidáta zemědělsko-lesnických věd v oboru nauka o lesním prostředí. Jako vědecký pracovník byl v následujících letech vedoucí útvaru ekologie lesa a později útvaru lesního prostředí. V roce 1998 odešel z pozice vedoucího oddělení lesního prostředí útvaru ekologie lesa do důchodu. Stále zůstává aktivním a spolupracuje na výzkumných projektech a na přípravě odborných publikací.

Je uznávaným odborníkem, který se celoživotně zabýval problematikou koloběhu vody a zátěžových prvků v lesních ekosystémech, lesnickou pedologií a vývojem lesních půd. V imisní problematice se zaměřil na vliv depozic na chemismus vody odtékající do vodních zdrojů. Byl aktivním členem České akademie zemědělských věd. Publikoval v národních i mezinárodních lesnických časopisech a aktivně předává své zkušenosti mladším kolegům.

Děkujeme Ti Václave za tvoji práci a přejeme Ti hodně zdraví a tvůrčích sil!

Bohumír Lomský, Vít Šrámek
 

Naposledy aktualizováno: 29. 7. 2013