Životní jubileum Ing. Luďka Chrousta, CSc.

Dne 22. února 2013 slaví významné životní jubileum - 85 let - pan Ing. Luděk Chroust, CSc., bývalý dlouholetý (1952 až 1990) vědecký pracovník VÚLHM - Výzkumné stanice Opočno.

Do lesnického výzkumu - Výzkumné stanice Opočno - nastoupil v roce 1952 po absolvování Pilařské a dřevařské školy v Hranicích na Moravě. Během zaměstnání vystudoval Lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Praze (1954 - 1961). V roce 1978 vypracoval kandidátskou disertaci Význam ekologického účinku výchovných sečí pro racionalizaci výchovy borových porostů. V roce 1981 tuto práci obhájil a získal vědecký titul kandidáta zemědělsko-lesnických věd.

Předmětem jeho výzkumné činnosti byla porostní výchova, a to především u smrku, borovice a dubu. Na tomto úseku dosáhl vynikajících výsledků, které jsou dosud plně respektovány jak u nás, tak i v zahraničí, kde práce Ing. Luďka Chrousta vyvolaly osobní zájem celé řady předních evropských odborníků (např. profesora Mitscherlicha, prof. Wagenknechta, prof. Assmanna, prof. Kramera a dalších). Do teorie porostní výchovy se jubilant zapsal poznatky o ekologickém významu výchovných sečí. Byl jedním z prvních, kteří cílevědomě studovali vliv výchovných sečí na bioklima, půdní poměry a hydrickou účinnost lesních porostů. Toto studium mu umožnilo zdůvodnění příčin různých přírůstových reakcí lesních dřevin na výchovné zásahy a objasnění souvislostí mezi intenzitou výchovného zásahu (tj. změnou porostního prostředí) a přírůstovou reakcí lesních porostů. Teoretický a praktický význam přinesly zejména poznatky o efektu urychlujícím přírůst, dosahovaným časnými silnými výchovnými zásahy v mladých smrkových porostech. Výsledky svých celoživotních výzkumů zhodnotil v obsáhlé monografii Ekologie výchovných sečí (1997).


Do dalších let přejeme jubilantovi pevné zdraví a životní optimismus. Srdečně blahopřejeme!
 

*   *   *

Poslední aktualizace stránky: 21. února 2013 (vn)

Stránka připravena s využitím podkladů, které publikoval V. Peřina (1988): Lesnická práce, 67, 1988, č. 2, s. 93 - 94.

Foto © J. Nárovcová (2001)