Výzkumné projekty

Nazev/Popis:     - s diakritikou Rok:
Poskytovatel: Řešitel:

DZ- 01 01 Ekologická stabilita lesních porostů a dynamika změn prostředí 2009-2013
DZ- 02 02 Význam hmyzu a hub v lesních ekosystémech v měnících se podmínkách prostředí 2009-2013
DZ- 03 03 Šlechtění, záchrana a reprodukce genových zdrojů lesních dřevin v měnících se podmínkách prostředí 2009-2013
DZ- 04 04 Zakládání lesních porostů a zalesňování v měnících se podmínkách prostředí 2009-2013
DZ- 05 05 Podpora funkcí lesa pěstebními opatřeními při výchově a obnově lesních porostů 2009-2013
QJ1530032 Aktuální a strategické možnosti trvale udržitelného poskytování funkcí lesa a služeb polyfunkčního lesního hospodářství veřejnosti z hlediska sociálně-ekonomického, politického a právního prostředí 2015-2018
SOD-O-1/2019 Diferenciace stanovišť a hospodaření v porostech borovice, dubu a buku pro zmírnění nepříznivých dopadů environmentální změny 2019-2021
QJ1620415 Diferencované pěstební postupy pro chřadnoucí smrkové porosty 4. a 5. lesního vegetačního stupně 2016-2018
QH72075 Drobní savci: významný faktor v procesu obnovy lesních porostů 2009-2011
QH81246 Dynamika obsahů hlavních živin ve smrkových a bukových porostech v ČR - možnosti zajištění výživy lesních dřevin jako předpoklad trvalé udržitelného pěstování lesů 2008-2012
O-50/2015 Ekologické limity a produkční efekty pěstování smrku ztepilého v nižších polohách – analýza rizik a produkčních možností populací chlumního smrku 2016-2018
GS-LCR_090 Ekonomika a pěstování březových porostů jako alternativa obnovy chřadnoucích smrkových porostů v České republice 2018-2020
O-13/2013 Expertizní činnost pro HerkuPlast Kubern GmbH na úseku ověřování, posuzování a testování nově zaváděných typů obalů pro pěstování krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin 2013-2016
SOD O-31/2008 Expertní a poradenská činnost u VLS ČR, s. p. - Divize Horní Planá 2008-2011
26694/2008-16210/VZ-38 Expertní a poradenská činnost v oboru lesního semenářství a školkařství, umělé obnovy lesa a zalesňování, včetně hodnocení kvality reprodukčního materiálu lesních dřevin 2008-2011
01/6630/2007-2011 Expertní a poradenská činnost v oboru obnovy a výchovy lesních porostů s využitím demonstračních objektů a ověřovacích ploch 2007-2008
15-05-8283 Expertní činnost v oboru pěstování lesa 2015-2017
QH92087 Funkční potenciál vybraných listnatých dřevin a jejich vnášení do jehličnatých porostů v Jizerských horách 2009-2011
TJ01000385 Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společen -
TJ01000385 Genetická charakterizace populací dubů s omezenou možností přirozené obnovy a efektivní reprodukce místních genotypů metodou organogeneze pro podporu udržení těchto druhů v jejich přirozených společen 2018-2019

předchozí
zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 99
  Záznamů na stránce: