Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.  se sídlem Strnady ,PSČ 252 02 Jíloviště

Forestry and Game Management Research Institute (FGMRI) Strnady ,PSČ 252 02 Jíloviště, Czech Republic