Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 61, 2016, Issue 2

Obsah/Content: ZLV 2/2016
0 - 0.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

I. Vyskot - J. Schneider - A. Kozumplíková: Dynamika funkčních účinků lesních porostů jako součást problematiky ekosystémových služeb.
[Dynamics of functional effect of forest stands within ecosystem services problematics] 81 - 89.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

B. Schieber - M. Kubov: Fenológia vybraných listnatých lesných drevín v submontánnej bučine: dvadsaťročná analýza.
[Phenology of selected broad-leaved forest trees in a submountain beech forest: two-decade analysis] 90 - 99.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

O. Špulák - J. Martincová: Vliv simulovaného pozdního mrazu a následných světelných podmínek na fluorescenci chlorofylu a vitalitu rašících sazenic smrku ztepilého.
[Effect of simulated late frost and subsequent light conditions on chlorophyll fluorescence and vitality of sprouting Norway spruce seedlings] 100 - 107.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

L. Bílek - J. Remeš - M. Fulín - T. Chalupová - J. Procházka: Množství a distribuce nadzemní biomasy borovice lesní v oblasti přirozených borů.
[The amount and distribution of above-ground biomass of Scots pine on natural pine sites] 108 - 114.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

Z. Patočka - T. Mikita: Využití plošného přístupu ke zpracování dat leteckého laserového skenování v inventarizaci lesa.
[Use of area-based approach to process the airbone laser scanning data in forest inventory] 115 - 124.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

A. Martiník - L. Dobrovolný - V. Hurt: Potenciál kombinované obnovy lesa na kalamitních holinách nižších poloh.
[Potential of combined forest regeneration method on disturbed areas at lower altitudes] 125 - 131.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

O. Špulák - J. Souček - J. Leugner: Nadzemní biomasa, živiny a spalné teplo v mladém sukcesním porostu přípravných dřevin.
[Aboveground biomass, nutrients and combustion heat of young successional forest stand of pioneer species] 132 - 137.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

V. Švihla - F. Šach - V. Černohous : Vliv holých sečí či rychlého velkoplošného rozpadu lesa na celkový odtok za vegetační období.
[Influence of clearcuttings or impact of rapid broad disintegration of a forest on total run-off by growing seasons] 138 - 144.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

M. Levá - H. Čermáková - H. Vostrovská - M. Stárová: Hodnocení rentability u vybraných podniků poskytujících služby lesnímu hospodářství v České republice.
[The profitability assessment of selected companies providing services to forestry in the Czech Republic] 145 - 150.

ZLV, 61, 2016, Issue 2

M. Štěrbová - J. Šálka: Peňažné stimuly k inováciám v sektore lesníckych služieb na Slovensku z Programu rozvoja vidieka.
[Financial incentives to innovations in the forestry services sector in Slovakia from the Rural Development Programme] 151 - 157.

 

 

Message
Zavřít