Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 61, 2016, Issue 3

Obsah/Content: ZLV 3/2016
0 - 0.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

M. Havira - V. Čada - M. Svoboda: Struktura přirozené horské smrčiny v závislosti na věku, nadmořské výšce a expozici.
[Structure of the natural mountain spruce forest in relation to age, altitude and aspect] 159 - 167.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

N. Polláková – V. Šimanský - M. Kravka - J. Jonczak: Fyzikálne vlastnosti pôd pod porastmi introdukovaných drevín v Arboréte Mlyňany, Slovensko.
[Physical properties of soils under stands of introduced tree species in the Arboretum Mlyňany, Slovakia] 168 - 174.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

M. Bugala - Z. Parobeková: Vplyv gradientu nadmorskej výšky na produkciu jelše sivej (Alnus incana (L.) Moench.) v podmienkach Bukovských vrchov.
[Influence of altitudinal gradient on productive potential of grey alder (Alnus incana (L.) Moench.) in the Bukovské vrchy Mts., Slovakia] 175 - 180.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

V. Královec - Z. Kliment - L. Vlček: Hodnocení retence vody v půdě v lesním a nelesním prostředí.
[Evaluation of soil water retention in forest and non-forest environment] 181 - 189.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

P. Kupec - J. Deutscher: Srovnání denní dynamiky průtoků pahorkatinných mikropovodí v několikadenních periodách beze srážek.
[Streamflow dirunal dynamics of upland microwatersheds during precipitation-free periods] 190 - 196.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

J. Remeš - L. Bílek - M. Jahoda: Vliv přípravy půdy a hnojení dřevěným popelem na růst sazenic borovice lesní.
[Effect of mechanical soil preparation and wood ash fertilization on the growth of Scots pine plants] 197 - 202.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

J. Tuček - M. Kardoš - J. Tomaštík: Prvé skúsenosti s použitím neseného inerciálneho navigačního systému v lesnom prostredí.
[First experience with pedestrian inertial navigation systém application in forest conditions] 203 - 212.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

M. Sloup - L. Lehnerová: Vliv prvních výchovných zásahů na růst a vývoj borové mlaziny z přirozené obnovy.
[Effect of early tending measures on the growth and development of young pine stand from natural regeneration] 213 - 222.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

P. Máchová - H. Cvrčková - L. Poláková - O. Trčková: Genetická variabilita vybraných populací borovice lesní v České republice.
[Genetic variability of selected populations of Scots pine in the Czech Republic] 223 - 229.

ZLV, 61, 2016, Issue 3

J. Vencurik - S. Kucbel - M. Saniga - P. Jaloviar - Z. Parobeková - D. Sedmáková - J. Pittner: Štruktúra porastov, svetelná mikroklima a distribúcia jedincov dolnej vrstvy vo výberkových lesoch v dvoch lokalitách Slovenska.
[Stand structure, light microclimate and distribution of lower layer individuals in selection forests in two localities of Slovakia] 230 - 237.

 

 

Message
Zavřít