Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 61, 2016, Issue 4

Obsah/Content: ZLV 4/2016
0 - 0.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

B. Konôpka - J. Pajtík - V. Šebeň: Zmena zásob uhlíka v biomase lesných porastov vo Vysokých Tatrách v dôsledku veĺkoplošnej disturbancie.
[Carbon stock change in forest stands biomass following a large-scale disturbance in the High Tatras] 239 - 246.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

I. Štefančík: Porovnanie kvalitatívnej produkcie bukových porastov s rozdielnym manažmentom.
[Comparison of qualitative production of beech stands under the different management] 247 - 253.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

J. Červenka - R. Bače - J. Zenáhlíková - M. Svoboda: Změny porostní struktury, množství a kvality mrtvého dřeva v horské smrčině po velkoplošné disturbanci.
[Changes in stand structure, dead wood quantity and quality in a mountain spruce forest after severe disturbance] 254 - 261.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

M. Baláš - I. Kuneš - J. Nárovcová: Zkušenosti s použitím přenosného motorového jamkovače při zakládání lesa.
[Experience with the use of earth auger for tree planting] 262 - 270.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

A. Martiník - Z. Adamec: Rozdíly ve struktuře mladých březových porostů vzniklých na holině pod porostem v oblasti chřadnoucích smrčin na severní Moravě.
[Differences in structure of young silver birch stands regenerated after clearcutting and under declining spruce stands in the North Moravia (Czech Republic)] 271 - 278.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

O. Pecháček - P. Hlaváčková: Ekonomická komparace strategií hospodaření v lesích s různou intenzitou ochrany.
[Economic comparison of management strategies in the forests with the different intensity protection] 279 - 289.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

J. Nárovcová: Růst jednoletých krytokořenných semenáčků výškové třídy 51-80 cm v období 3 roky po výsadbě.
[Growth of one-year container-grown seedlings of height class 51-80 cm three years after planting] 290 - 297.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

Z. Šafránek - M. Honzová - V. Vala - J. Dvořák: Sortimentace a zpeněžení smrkového dříví v závislosti na výskytu škod ohryzem a loupáním jelení zvěří.
[Sorting and conversion of spruce timber into money depending on the occurrence of damage caused by browsing and peeling] 298 - 304.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

V. Šrámek - K. Neudertová Hellebrandová: Mapy ohrožení smrkových porostů suchem jako nástroj identifikace rizikových oblastí: odborné sdělení.
[Maps of drought risk for Norway spruce stands as a decision tool indicating threatened regions in the Czech Republic: short communication] 305 - 309.

ZLV, 61, 2016, Issue 4

L. Blaško - T. Cremer: Pozadie zavedenia novej kvalitatívnej sortimentácie surového dreva podĺa "Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel in Deutschland" (RVR) v Nemecku: odborné sdělení.
[Background to the introduction of the new wood sorting guideline "Rahmenvereinbarung für den Rohholzhandel" (RVR) in Germany: short communication] 310 - 313.

 

 

Message
Zavřít