Zprávy lesnického výzkumu (ZLV)

Základní informace Pokyny pro zpracování příspěvků ZLV ONLINE

 

Autor: Slova z názvu:
Klíčové slovo: Rok:
Číslo:

ZLV, 63, 2018, Issue 1

Obsah/Content: ZLV 1/2018
0 - 0.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

L. Bezděčková - K. Matějka: Vliv počasí na kvalitu semen borovice lesní (Pinus sylvestris L.) a smrku ztepilého (Picea abies (L.)Karst.)
[Influence of weather conditions on the quality of Scots pine (Pinus sylvestris L.) and Norway spruce (Picea abies (L.) Karst) seeds] 1 - 9.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

V. Černohous - V. Švihla - F. Šach: Projevy sucha ve smrkové tyčovině v létě 2015.
[Manifestation of drought in spruce pole-stage stand in summer 2015] 10 - 19.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

D. Dušek - M. Slodičák - J. Novák - J. Černý: Růstová reakce mladých douglaskových porostů na první výchovné zásahy.
[Growth response of young Douglas-fir stands to first thinning application] 20 - 27.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

P. Hukal - H. Urbancová - L. Rozenský: Přístup lesnických podniků ke kontinuitě znalostí a inovacím.
[Approach of the forestry companies to knowledge continuity and innovation] 28 - 36.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

M. Marušiak - J. Neruda: Tvorba kolaje pri viacnásobnom prejazde vyvážacieho traktora LVS 511.
[Rut formation by forwarder LVS 511 Multipass] 37 - 47.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

J. Lubojacký - J. Liška - M. Knížek: Atraktivita stromových lapáků pro lýkožrouta severského, Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera: Curculionidae).
[Attractiveness of trap trees for Ips duplicatus Sahlberg (Coleoptera: Curculionidae)] 48 - 52.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

Ž. Pauková - T. Buchta - I. Vykoukalová - L. Karlík - D. Hriník: Príspevok k poznaniu skladby fytocenóz lužných lesov prírodnej rezervácie Dunajské ostrovy.
[Contribution to the knowledge on composition phytocenoses floodplain forests in the Dunajske Ostrovy Nature Reserve (Slovakia)] 53 - 60.

ZLV, 63, 2018, Issue 1

V. Šrámek - V. Fadrhonsová: Srovnání obsahů a zásob prvků v humusové vrstvě porostů buku lesního, smrku ztepilého a ve smíšených porostech těchto dřevin v České republice.
[Comparison of nutrient stock in upper organic layer of pure European beech, Norway spruce and mixed forest stands of these species] 61 - 72.

 

 

Message
Zavřít