Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum

Publikaci vydává v rámci pověření Ministerstva zemědělství Lesní ochranná služba.
Vychází 1x ročně, rozsah cca 50-80 stran, formát A4.

Časopis je neprodejný.
O jednotlivá čísla lze požádat na e-mailu:

Vydání ke stažení:

 

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2018
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2017 a jejich očekávaný stav v roce 2018
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2017
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2016 a jejich očekávaný stav v roce 2017
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2016
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2015 a jejich očekávaný stav v roce 2016
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2015
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2014 a jejich očekávaný stav v roce 2015
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2013
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2012 a jejich očekávaný stav v roce 2013

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2012
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2011 a jejich očekávaný stav v roce 2012

(část 1 zde a část 2 zde)

Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2011
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2010 a jejich očekávaný stav v roce 2011
 
(Oprava k Suppl 2011)
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2010
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2009 a jejich očekávaný stav v roce 2010
 
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2009
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2008 a jejich očekávaný stav v roce 2009
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2008
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2007 a jejich očekávaný stav v roce 2008
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2007
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2006 a jejich očekávaný stav v roce 2007
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2006
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2005 a jejich očekávaný stav v roce 2006
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2005
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2004 a jejich očekávaný stav v roce 2005
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2004
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2003 a jejich očekávaný stav v roce 2004
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2003
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2002 a jejich očekávaný stav v roce 2003
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2002
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2001 a jejich očekávaný stav v roce 2002
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2001
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2000 a jejich očekávaný stav v roce 2001
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 2000
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 1999 a jejich očekávaný stav v roce 2000
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 1999
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 1998 a jejich očekávaný stav v roce 1999
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 1998
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 1997 a jejich očekávaný stav v roce 1998
Zpravodaj ochrany lesa. Supplementum 1997
Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 1996 a jejich očekávaný stav v roce 1997