Zpravodaj ochrany lesa

Publikaci vydává v rámci pověření Ministerstva zemědělství  Lesní ochranná služba.
Vychází nepravidelně, přibližně 1x ročně, rozsah cca 30-60 stran, formát A4.
ISSN: 1211-9342

Časopis je neprodejný.
O jednotlivá čísla lze požádat na e-mailu: 

Zpravodaje ochrany lesa ke stažení:

Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2017/2018
svazek 21
2018
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2016/2017
svazek 20
2017
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2015/2016
svazek 19
2016
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2014/2015
svazek 18
2015
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2012/2013
svazek 17
2013
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2011/2012
svazek 16
2012
Zpravodaj ochrany lesa - Škodliví činitelé v lesích Česka 2010/2011
svazek 15
2011
Zpravodaj ochrany lesa - Aktuální problémy ochrany lesa
svazek 14
2007
Zpravodaj ochrany lesa - Výskyt lýkožrouta severského (Ips duplicatus SAHLBERG, 1836) (Coleoptera: Scolytidae) na LS Bruntál LČR, s. p., v roce 2004 – 2005
svazek 13
2006
Zpravodaj ochrany lesa - Vztahy a vazby ochrany lesa na ostatní odvětví lesního hospodářství
svazek 12
2006
  Zpravodaj ochrany lesa - Moderní metody v ochraně lesa
svazek 11
2005
  Zpravodaj ochrany lesa
svazek 10
2004