Smolíková Renáta, Bc.

E-mail:
Telefon:494 668 391
Útvar:Výzkumná stanice Opočno
Linka:138
Profesní zaměření:Aktuálně (od roku 2016) je na mateřské dovolené.
Funkce:Odborný pracovník
Popis pozice:

Aktuálně na MD