Lachmanová Zora, Ing. Ph.D.

E-mail:
Útvar:Útvar ekologie lesa
Linka:MD
Funkce:Vědecký pracovník
vulhm-lide-lachmanova

Odborné zaměření

  • Ekologie lesa
  • Měření a hodnocení atmosférické depozice.

Životopis

  • 2007     Ph.D. v oboru Ekonomika a management na Fakultě lesnické a environmentální České zemědělské univerzity v Praze
  • 2000     Ukončení studia lesního inženýrství na Lesnické fakultě České zemědělské univerzity v Praze

Vědecká činnost

  • Člen expertního panelu „Depozice“ v rámci evropských programů ICP Forests, Forest Focus a LIFE+ FutMon
  • Koordinátor projektu „Monitoring chloru v lesním ekosystému – jeho koloběh a účinky“, podporovaného Norskými finančními mechanismy.