ZLV Online

Name of article:Chyba odhadu nadzemní biomasy v případě použití lokálních alometrických rovnic na příkladu dvou mladých smrkových porostů
Number:3
Year:2018
Author:Michal Bellan, Jan Světlík, Jan Krejza, Jiří Rosík, Irena Marková

Description of article

Chyba odhadu nadzemní biomasy v případě použití lokálních alometrických rovnic na příkladu dvou mladých smrkových porostů.
[Error of above-ground biomass estimation by using site specific allometric equations on the example of two young spruce stands] 173 - 183.