ZLV Online

Name of article:Genetická struktura dvou částí porostu smrku ztepilého při horní hranici lesa na území KRNAP
Number:4
Year:2009
Author:Ondřej Ivanek, Karel Matějka, Petr Novotný

Description of article

Genetická struktura dvou částí porostu smrku ztepilého při horní hranici lesa na území KRNAP.
[Genetic structure of two parts of Norway spruce stand near the alpine forest limit in the Krkonoše National Park] 300 - 306.