ZLV Online

Name of article:Genetická variabilita vybraných populací borovice lesní v České republice
Number:3
Year:2016
Author:Pavlína Máchová, Helena Cvrčková, Lucie Poláková, Olga Trčková

Description of article

Genetická variabilita vybraných populací borovice lesní v České republice.
[Genetic variability of selected populations of Scots pine in the Czech Republic] 223 - 229.