ZLV Online

Name of article:Hodnotenie vplyvu podzemnej vody na rast a objemovú produkciu topoľa ´Pannonia´v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine
Number:1
Year:2008
Author:Štefan Kohán

Description of article

Hodnotenie vplyvu podzemnej vody na rast a objemovú produkciu topoľa ´Pannonia´v intenzívnych kultúrach na Východoslovenskej nížine.
[Influence of groundwater on growth and volume production of poplar ´Pannonia´in intensive cultures in the Eastern Slovak lowland] 1 - 6.