ZLV Online

Name of article:Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe
Number:2
Year:2019
Author:Ivan Repáč

Description of article

Hodnotenie vývoja lesnej kultúry buka lesného a smreka obyčajného päť rokov po aplikácii mykoríznych a hydroabsorpčných prípravkov pri výsadbe.
[Estimation of development of European beech and Norway spruce plantations five years after application of mycorrhizal and water-holding additives at planting] 57-64