ZLV Online

Name of article:Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy
Number:2
Year:2014
Author:Jiří Procházka, Jiří Schlaghamerský, Miloš Knížek

Description of article

Kůrovci (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) jedlobukových lesů CHKO Beskydy.
[Bark beetles (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) in beech-fir forests of the Beskydy Protected Landscape Area, Czech Republic] 126 - 132.