ZLV Online

Name of article:Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost
Number:2
Year:2018
Author:Zbyněk Šafránek, Antonín Martiník, Vlastimil Vala

Description of article

Modelové ekonomické srovnání variant obnovy lesa po kalamitě alochtonní smrčiny: konvenční umělá obnova vs. přípravný březový porost.
[Model economic comparison of forest regeneration treatments after calamity events of allochthonous spruce stands: conventional artificial regeneration vs. preparátory-birch stand] 92 - 101.