ZLV Online

Name of article:Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska
Number:1
Year:2022
Author:Marek Trenčiansky, Martina Štěrbová, Jozef Výbošťok

Description of article

Oceňovanie vodoochrannej ekosystémovej služby lesa metódou alternatívnych nákladov na príklade vybraných vodárenských nádrží Slovenska
[Valuation of water protection ecosystem service of the forest by the alternative costs method on the example of water reservoirs in Slovakia] 72-79