ZLV Online

Name of article:Přesnost pozemního snímkování pro zjišťování stavu poškození krytů vozovek lesních cest
Number:2
Year:2017
Author:Petr Hrůza, Tomáš Mikita, Přemysl Janata, Miloš Cibulka, Zdeněk Patočka

Description of article

Přesnost pozemního snímkování pro zjišťování stavu poškození krytů vozovek lesních cest.
[Accuracy of terrestrial imaging for the detection of forest road wearing course damage] 75 - 81.