ZLV Online

Name of article:Struktura přirozené horské smrčiny v závislosti na věku, nadmořské výšce a expozici
Number:3
Year:2016
Author:Miroslav Havira, Vojtěch Čada, Miroslav Svoboda

Description of article

Struktura přirozené horské smrčiny v závislosti na věku, nadmořské výšce a expozici.
[Structure of the natural mountain spruce forest in relation to age, altitude and aspect] 159 - 167.