ZLV Online

Name of article:Vliv hektarového počtu na kvalitu tyčkovin buku lesního
Number:1
Year:2010
Author:Jan Bartoš, Jiří Souček

Description of article

Vliv hektarového počtu na kvalitu tyčkovin buku lesního.
[Quality of small-pole-stage beech related to stand density] 33 - 37.