ZLV Online

Name of article:Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: případová studie
Number:2
Year:2018
Author:Martin Fulín, Vilém Podrázský, Martin Baláš

Description of article

Vliv jedle obrovské na stav lesních půd: případová studie.
[Impact of grand fir on the conditions of forest soils: a case study] 129 - 135.